Translate

понеделник, 19 ноември 2018 г.

Криза по време на сесия Епилог

Ралица отвори очи и сънено примигна. В стаята цареше пълен мрак и момичето ужасено се запита, колко ли е часа. Помъчи се да различи стрелките на часовника си, но не можа. Беше толкова просто, да стане и да светне лампата, но не искаше, сякаш това щеше да сложи край на магията. Ралица съществуваше в някакъв откъснат отрязък от времето и пространството, където всичко беше иделно. Тя беше топло сгушена в силна прегръдка, а дълбокото равномерно дишане на момчето галеше тила и. Със светлината щеше да нахлуе действителността. Истината колко е часа, истината, че беше спала с гаджето на приятелката си, истината, че за втори път в рамките на два дена изневеряваше. Истината беше неизбежна и щеше търпеливо да чака момичето да светне лампата. Ралица мислено се изплези на истината и притисна гръб в горещата кожа на любовника си. Той се размърда и тя се извъртя, потърквайки нежната си буза в бучещата му четина. Устните им безпогрешно се намериха. Целуваха си бавно, без да отварят устни, като продължение на съня им. Момичето галеше стегнатите мускули на гърдите му, пръстите и се спускаха и следваха релефните “плочки” на корема му, докоснаха леко събудилия се пенис и го помилваха любовно.

- Искам да ми обещаеш нещо. – гласът и беше дрезгав шепот.

- Всичко.

- Мая никога не бива да научава. – момчето се канеше да каже нещо, но пръстът и легна на устните му. – И никога повече няма да ме търсиш.

Тя запуши с шепа устата му, за да заглуши протестите му.

- Ти обеща, всичко.

Дребното момиче бавно отдръпна длан от лицето ми и малкото и тяло се спусна надолу. Беше хванала коравия пенис с ръка и се надвеси над него, дръпна надолу и го оголи. Устните и докоснаха едва доловимо копринено нежната кожа на главата му. Още веднъж, малко по силно. Целуваше го, затворила очи, а дланта и стискаше здраво основата. Постави устни на върха му и мъчително бавно започна да ги плъзга надолу. Когато главичката на члена му изпълни устата и, тя сключи устни около нея и любовно я засмука, въртейки езика си около и. Отдръпна се и върхът на езика и подразни отвора на пениса, момчето изпъшка шумно, когато момичето натисна и проникна мъничко. Играеше си с него бавно, все едно ядеше сладолед и нарочно се бавеше, за да удължи удоволствието. Членът се беше изпънал, налят до болка с кръв и тя го изтезаваше, като плъзгаше език по релефните му вени. Изобщо не и пукаше, че преди няколко часа, а може би няколко века, този орган беше забит в дупето и. От пулсиращото и влагалище се процеди сладострастна струйка, но Ралица устоя на желанието да се докосне там. Вместо това отново налапа члена и се опита да го поеме още повече. Главата му опря в гърлото и и тя се задави, но не го изплю. Продължи да движи устни по ствола, колкото можеше. Пак се опря в гърлото и и пак я задави. Клиторът и запулсира, сякаш наслаждавайки се, когато тя се задушаваше. Зави и се свят от желание и направи нов опит да го вкара в гърлото си. Ръката и усети, как тестисите под дланта и се свиха, стволът на пениса завибрира и едва успя да го отдръпне от гърлото си, когато първата струя семе изпълни устата и. Тя преглътна жадно, създавайки вакуум около главата на органа и това изпомпа втора порция сперма. Докато я преглъщаше, слабините и се свиха болезнено и влагалището и се сви в сладостен спазъм. С всяка глътка спазамът ставаше по-силен и накрая Ралица се разтресе в оргазъм. Беше свършила без да се докосва, само от магията на този откраднат от действителността миг. Остана така, докато той не започна да омеква и бавно се изправи. Чакаше я лампата.

Тя излезе от стаята без да поглежда назад, нямаше да издържи умолителния му неразбиращ поглед. Стигна бързо до квартирата си, крачейки самотно в тъмния град. В коридора я посрещнаха Мая и Даниел. Мая я гледаше стреснато, скръстила ръце на гърдите си, а момчето едва дишаше от ярост.

- Къде беше, ма!?

Ралица мълчаливо разкопча палтото си, забила поглед в стената.

- Да не ми кажеш, че досега си била в библиотеката? – язвително изплющя гласа на Даниел. – той я сграбчи за ръката, когато тя се опита да влезе вътре. – Къде, ма?!

- Трябва да отида до банята. – гласът и беше равен.

- Що, да не си се изцапала в библиотеката. – последната дума той изплю презрително.

- Не. – Ралица го погледна право в очите. - Дебелото ми черво е пълно със сперма и започва да тече през ануса ми.

Той я зашлеви с яростен писък и главата и се отметна назад. Замахна отново, но едрата Мая се хвърли между тях. Ралица влезе в банята и надвесена над мивката затвори очи. В коридора кънтяха крясъците на Даниел, прекъсвани от успокоителния глас на Мая. Ралица изчака той да си тръгне и излезе, усмихвайки се уморено на приятелката си.

- Ралче! Как бе, верно ли?! С кого? – Мая вадеше лед от хладилника за подуващата се от шамара устна.

Ралица опитваше в устата си смесения вкус на кръв и семе, докато съчиняваше главозамайваща авантюра с изкусителен непознат в библиотеката. Мая ахкаше и цъкаше с език възхитено на небивалиците.

На следващия ден Даниел направи опит да говори с Ралица, но на вратата го посрещна Мая и не го пусна да влезе. Вместо това му обеща след сесията да излекува наранената му гордост д още един специален масаж. Грубият и безпардонен Даниел ставаше странно овчедушен в компанията на едрото момиче. Сесията завърши очаквано отлично за Даниел, много добре за двете момичета и успешно за Жоро, т.е. скъсаха го само на един изпит. Мая се прибра при Жоро, с путка жадна за ебане и уста пълна с клюки. Така и не обърна внимание, че лицето на приятеля и се изкриви от ярост, докато слушаше за плесницата в коридора. Мая разви апетит към новото удоволствие от властта, която имаше над Даниел. Измисляше и пробваше нови и нови начини, да го свършва, без да докосва пениса му. Откри, че ефектът е най-силен ако му причиняваше болка, мачкайки тестисите му или бъркайки в ануса му и същевременно му говореше нещо унизително. Любимите сценарии на момчето бяха как Ралица се чука, като курва и огромни хуйове я разпарят във всички дупки. Мая умело монетаризира ситуацията, осигурявайки си щедри подаръци от Даниел.

Послеслов

Благодаря ви, че останахте с четиримата студенти до сега. Образите им и цялата ситуация се базират на истинска история случила се между 1994 и 1998. Даниел и Мая никога не са имали сексуален контакт или поне на мен не ми е известно. Ралица след изневярата събра смелост и скъса с Даниел, човек, който мачкаше самочувствието и, не знам как точно се е развила сцената и тя е изцяло плод на фантазията ми. Жоро удържа на негласното обещание и не потърси Ралица отново, но винаги надаваше ухо, когато Мая говореше за приятелката си. Ралица си имаше ново гадже, свестен момък. Жоро и Ралица се срещнаха още веднъж, след повече от година на улицата и си говориха общи приказки. Тя изглеждаше щастлива. Мая беше най-пресметливия човек, когото познавам. Тя остана с гаджето си още известно време, докато си намери друг, който да отговаря на изискванията и за сексуални умения и квартира, а освен това главата му да не хвърчи в облаците. Романът им беше кратък и завърши, когато той се прибрал една сутрин в компанията на две оскъдно облечени непознати девойки. Мая имаше желание да извлича финансова изгода от секса, още докато бяха гаджета с Жоро и използваше своята женственост за постигане на целите си. Сега тя е счетоводител в голяма международна компания с клон в България и има съпруг и две деца. Не знам, защо избрах за име на този герой Жоро, при условие, че то ми навява неприятни асоциации. Той изпита небивало облекчение, когато Мая скъса с него, нещо, което той се опитваше безуспешно да постигне повече от година. Отпразнува го, като опъна друга нейна приятелка. След кратък, но бурен роман се ожени за нея, имат три деца и са щастливи и до днес. Даниел си беше неприятен тип, синче на богати родители и съдбата му не ми е известна.


Край


Дядо Торбалан

Няма коментари:

Публикуване на коментар