Translate

понеделник, 5 ноември 2018 г.

Госпожа Георгиева


Госпожа Георгиева

Тридесет и пет годишната учителка Антоанета Георгиева, оформяше оценките за края на срока. През десетгодишния си стаж се беше сблъсквала с всякакви ученици, но такова чудо, като 12 Б клас още не беше виждала. Повечето деца бяха нормални, но един от учениците я докарваше до бяс. Младен беше с две години по-голям от останалите. Беше повтарял две години, ужким по болест, но всъщност от мързел. Родителите му бяха състоятелни, угаждаха му и го бяха оставили на самотек. Висок, с добре развито тяло, маркови дрехи и арогантно-пренебрежителен поглед. На Георгиева и идваше да се пръсне от ярост всеки път, когато и се налагаше да се обърне към него, а в отговор той лениво плъзваше очи по тялото и. Явно за целия клас я разсъбличаше и опипваше с поглед, преди да и отговори с нещо покровителствено, с цинична усмивка. Учителката пламваше цяла, унизена от хихикането на учениците. Тя бързаше да се прибере и да скочи под душа. Да отмие мръсотията от похотливия му поглед. Най-срамно и беше, че под топлите струи на душа, тялото и реагираше по съвсем различен от разума и начин. Големите, като грозде, зърна на едрите и гърди се подуваха и втвърдяваха болезнено. Между краката и протичаше влага, която нямаше нищо общо с водата в банята. Младата жена се презираше за тази своя нежелана реакция. О, как и се искаше да плъзне ръце по циците си, по корема, да сграбчи едрото си дупе и да зарови пръсти в месестите си долни устни! Искаше да мастурбира грубо, дивашки, до припадък! Но не го правеше. Беше възпитана, че това е нещо срамно и мръсно. Пък и опитът и в секса се изчерпваше с една осем годишна връзка с неин колега от университета. Той я “отвори” последната година и до сега беше единственият мъж, на когото се беше отдала. Актовете с него траеха най-много минута-две, а и мъжкото му достойнство не беше нещо, с което да се похвали. Преди няколко години се разделиха и на нея съвсем не и липсваше досадното сексуална общуване... Или поне това, което тя си мислеше, че е секса.
• И ето я сега. Бързаше да довърши проверката на тетрадките за класна работа и да се види с няколко приятелки. Щяха да излязат, да се забавляват, да пият коктейли и да пеят караоке. Автоматично поправяше досадните грешки и с досада въздишаше, когато погледът и се спираше на големия куп тетрадки. Веднага я позна. Тетрадка, смачкана и мазна, като баница. Надрасканата с циницзми корица можеше да е само на тартора на класа – Младен.  Тя взе тетрадката, свивайки погнусено устни и я разтвори. Вместо решени задачи, на страницата имаше нарисувана гола жена, с широко разтворени крака и вулгарно изпъчена вагина. Едната ръка на жената мачкаше гърдите и, а другата лежеше с длан върху корема и върховетте на пръстите и пълзяха към  големия, лъщящ клитор.  На Младен не можеше да му се отрече художествения талант. Госпожа Георгиева усети, че и прималява. Устата и пресъхна, а ниско долу в корема и сякаш  пламна пожар. Притисна несъзнателно сочните си бедра и ги затърка едно в друго. Между краката и изби мокро петно, а от устните и се отрони стон. С върховно усилие на волята затвори тетрадката, изправи гръб и се опита да успокои дишането си. Бяше бясна. На Младен, на рисунката и най-вече на собствената си похот. Изправи се рязко и опъна тясната си пола, която се беше набрала до средата на бедрата и. Отправи се с бърза крачка към  тоалетната, за да се освежи. Видя, че свети и помисли, че някой е забравил лампата. Беше късно и в училището отдавна нямаше никой освен пазача. Влезе в умивалнята и остана, като закована. Младен, облегнат на една от мивките, доволно сумтеше. Пред него беше клекнало едно момиче от долния клас и ритмично движеше глава напред-назад. Момчето беше оплело пръсти в косата и. От разкопчания му панталон стърчеше пенисът му и ту потъваше в устата на ученичката, ту се изтегляше навън в цялата си гордост. Госпожа Георгиева стоеше, като истукана, с широко отворени очи. От гърлото и се откъсна вик. Жената крещеше несвързано заплахи, с почервеняло от гняв и срам лице. Големите и гърди забързано повдигаха бялата копринена риза, заплашвайки да скъсат копчетата и да изхвърчат на свобода. Ученичката паникьосано слушаше сипещите се заплахи. Беше извадила члена от устата си, но не се сещаше да го пусне и той подигравателно се клатеше в ръката и. Единствено Младен не се беше трогнал. Гледаше учителката с циничния си поглед и се усмихваше отегчено. Останала без дъх Георгиева спря тирадата си, за да си поеме дъх и да започне наново да крещи за изключване, полиция и срам и страх от бога. Погледът и, като привлечен с магнит, се насочи към стърчйщия пенис. Нямаше нищо общо, с това което младата жена беше виждала и допускала в себе си. Момичето го беше обхванало в основата и спокойно можеше да го обхване и с другата си длан и пак да остане да стърчи от ръцете и. Учителката гледаше, как пръстите на ученичката даже не могат да се съберат около ствола, покрит с изпъкнали вени. С ужас госпожа Георгиева усети как между краката и потича предателска капка. Плъзна се надолу по вътрешната част на бедрото и и накваси ръба на бежовите и чорапи. оргиева спря тирадата си, за да си поеме дъх и да започне наново да крещи за изключване, полиция и срам и страх от бога. Погледът и, като привлечен с магнит, се насочи към стърчйщия пенис. Нямаше нищо общо, с това което младата жена беше виждала и допускала в себе си. Момичето го беше обхванало в основата и спокойно можеше да го обхване и с другата си длан и пак да остане да стърчи от ръцете и. Учителката гледаше, как пръстите на ученичката даже не могат да се съберат около ствола, покрит с изпъкнали вени. С ужас госпожа Георгиева усети как между краката и потича предателска капка. Плъзна се надолу по вътрешната част на бедрото и и накваси ръба на бежовите и чорапи. Жената едва гледаше през пелената на пулсиращата страст. Със смесица от ръмжене и вик се принуди да се изскубне от изгарящото усещане. От очите и бликнаха сълзи на гняв, унижение. И на разочарование. Завъртя се и излетя от тоалетните, тръшвайки вратата след себе си.
• -Ще ме убият в къщи. - каза момичето, още държейки члена в ръката си. - Ще ме очистят.
• -Споко. - Младен издърпа от нея омекващия пенис, натъпка го с мъка в панталоните и я потупа по бузата. - Батко ти ще оправи нещата. Прибирай се у вас.
• С леко провлечената си крачка той се отправи към класната стая. През затворената врата приглушено се чуваха хлипанията на госпожата. Той отвори уверено вратата и влезе в стаята. Затвори зад гърба си и без да даде възможност на учителката да каже нещо, заговори. Гласът му беше дълбок, топъл и спокоен. И най-вече загрижен.
• -Съжелявам, че станахте неволна свидетелка на това, госпожо. Тъпо беше и вината е изцяло моя. Ако се стигне до там, ще кажа, че съм я насилил. Не съм искал да ви разстроя така. Ето - той извади от джоба си учудващо чиста носна кърпа. - дайте да ви помогна. Толкова съжалявам.
• Хипнотичният му тон и неочакваната емпатия подействаха, като прегръдка на доведената до нервна криза учителка. Ръката му се протегна и майчински нежно запопива сълзите и. Жената дишаше тежко и насълзеният и поглед започна да се премрежва. Очите и се притвориха, от разтворените и, чувствени устни се откъсна леко стенание. Учуден от реакцията, той я загледа внимателно. Нямаше как да не забележи подутите от желание, неестествено големи зърна на гърдите и. Дори през сутиена стърчаха нагло, нарушавайки елегантната нежност на копринената и риза. Кожана и беше настръхнала. Момчето разтвори длан и остави кърпата да падне на бюрото. Пръстите му леко докоснаха скулата и. После, нежно се плъзнаха и затанцуваха по шията и. Учителката вече стенеше в транс. Главата и се люшкаше леко, а бедрата и здраво притиснати едно в друго, се търкаха. Пищното и дупе правеше неосъзнати кръгове на стола. Ученикът докосна долната и устна с палеца си и леко го задвижи по нежната и плът. Тя жадно отвори по-широко устни и с лакомо нетърпение го засмуска. Чувствените и устни плътно обхващаха пръста му, а езикът на жената се въртеше около него. Ръцете и бяха стиснали ръба на бюрото и кокалчетата и бяха побелели от напрежение. Младен протегна другата си ръка и с два пръста хвана зърното на лявата и гърда. Антоанета подскочи, сякаш през тялото и премина силен ток. Измуча, стискайки пръста с устни и тялото и се затресе неконтролируемо. Имаше чувството, че някой усуква вътрешностите и в нажежено до болка кълбо от екстаз. Изплю пръста му и от гърлото и се откъснаха дрезгавите викове на първия в живота и оргазъм. Младен невярващо гледаше цяла минута. Тялото на жената продължаваше да получава затихващи спазми. По лъсналото и от пот лице бяха избили червени петна. Лека-полека тя започна да идва на себе си. Усещаше, че седи в локва. Полата и беше подгизнала и през ума и мина плашещата мисъл, че се е изпуснала. В абсурда на ситуацията тя си помисли, че няма да може да отиде на караокето. Мозъкът и беше напълно блокирал и не знаеше какво да каже.
• -Аз... - момчето се запъна. После прочисти гърлото си и по-уверено продължи. - ще тръгвам. До утре, госпожо.
• Стана и сам изплашен от дръзкото приключение се изниза от класната стая.

Няма коментари:

Публикуване на коментар