Translate

неделя, 6 януари 2013 г.

Пострадалата туристка


Пострадалата туристка

Ани беше млада и много красива майка на три деца и примерна съпруга.  Толкова много се беше отдала на семейството си, че от години пренебрегваше себе си. Постепенно напрежението се натрупа и се отрази на отношенията с мъжа и. Сексът стана рядкост и дори, когато се насилеше да го прави, актът будеше у нея отвращение. След като с мъжа си имаха редица сериозни разговори, накрая тя му позволи да я склони за една ваканция. Без деца. И без съпруг. Само тя, за две седмици и разточителен бюджет на нейно разположение.
Угризенията, че оставя семейството си да се оправя само 2 седмици, се топяха със скоростта на изминатите километри.  Караше по магистралата, надула музиката и отворила леко прозореца си. Прекара първите 3 дни спирайки край морето, скачайки сред вълните и мързелувайки в крайпътните заведения. Вечер си взимаше бунгало в някой къмпинг и заспиваше, събирайки изтощената по децата и мъжа и енергия. На четвъртата вечер караше по един черен път и си мърмореше под нос закани, към пътищата в ремонт.  Посегна да потърси любимата си радиостанция, разсея се за момент и колата поднесе в канавката с хрущящ звук. Ани вдиша дълбоко няколко пъти и излезе да види, какво е положението.  Без да е автотехник и беше ясно, че тази кола няма да потегли, преди да мине през основен ремонт. Ядно ритна откъртеното предно колело, подхлъзна се в калта и падна, усуквайки болезнено глезена си.  От болката чак и причерня и тя извика. Глезенът и пусираше, разливайки вълни на страдание, от ужасно, до непоносимо. Тя зарови за телефона си, само за да установи, че батерията е паднала. Лежеше н земята, стиснала глезена си, а сълзи от болка и безсилие напираха в очите и. Не знаеше, колко време е прекарала така, когато чу шумно дишане и леки стъпки. Пред нея изникна голямо куче, което я подуши и лавна два-три пъти издебело. От тъмното му отговори мъжки глас и очите бяха заслепени от светлината на фенерче. „Капитан Петко Войвода“, беше първата и мисъл, когато видя грамадния мъж. Очите му бяха дълбоки и много спокойни. Той клекна до нея и запита нещо. Ани разбра, че пита какво и е, въпреки че човекът говореше на някакъв странен диалект. Той внимателно хвана крака и в големите си, мазолести, но удивително нежни ръце. Започна леко да опипва подутия глезен. Кимна и измърмори нещо на кучето. То се просна до Ани, а мъжът се обърна и тъмнината го погълна. Минутите се нижеха тягостно за младата жена, но присъствието на кучето  и действаше успокоително и тежкото му дишане в лятната  нощ и напомняше, че не е сама. Животното изправи глава и изръмжа, по-скоро доволно, отколкото ядосано и от тъмнината изплуваха два силуета. Мъжът, който я намери и едно по-младо негово копие. Приликата беше толкова удивителна, че младежът му беше син или най-малкото племенник. Двамата носеха импровизирана носилка, две пръчки с опънат на тях брезент. Сложиха Ани на носилката, дигнаха я и понесоха напред в мрака. След двайсетина минути стигнаха висока каменна ограда и заобикаляйки я, се озоваха в широк двор с много селскостопански постройки. Отправиха се към стара каменна къща с дървен чардак. Стълбите не бяха удобни за носилката и възрастният мъж измърмори нещо на младия. Оставиха носилката на земята и мъжът се наведе, за да вземе Ани. Прегърна я и се изправи, сякаш в ръцете си имаше перце. С уверената си походка заизкачва стълбите. Болката в глезена вече не беше толкова силна, а топлата, мъжка прегръдка накара младата жена да се почувства сигурна и спокойна. От мъжа идваше аромат на окосена трева, докато бавно изкачваше стълбите. Младият мина пред него и отвори вратата. Влязоха в просторна стая с варосани стени. В единя ъгъл имаше стара чугунена печка на дърва, две големи легла се гледаха от две противоположни стени, а една маса с два стола завършваше обзавеждането. Положиха Ани на едното легло и мъжът започна да разглежда внимателно пострадалия глезен. Внимателно следеше изражението на лицето на пациентаката си, накрая кимна доволно и я накара да завърти леко крака си. „Слава богу!“ – помисли си жената „Не е счупен.“ С бавни, уверени движения мъжът накъса едно бяло платно на ивици и направи стегната превръзка. Ани тихичко охкаше, при всяхо мръдване на глезена си.
-          Извинете, – каза тя – нямате ли аналгин? Нещо болкоуспокоително?
Мъжът сви вежди, после вдигна рамене безпомощно. Младият обаче излезе и след минута донесе шише с течност, която би могла да е олио, ако нямаше острия аромат на плодове и спирт.  Наляха и една чаша. Ани се поколеба, но под настойчивите погледи я вдигна и изпи. Ракията беше много силна, но невероятно мека. В тялото и избухна топла експлозия и се разля по крайниците и. Наляха и втора чаша, която младата жена  изпи по-бавно. Сега болката от глезена и беше далечно усещане и съзнанието и приятно се отпусна.
Лятната нощ беше хладна тук и младежът запали античната печка. Топлината от горящите дървета изпълни стаята и усили отпускащото действие на алкохола. Възрастният мъж каза нещо на младежа и двамата излязоха от стаята. Сега, когато беше по-спокойна, Ани обърна внимание на обстановката. Наъвн се чуваше мучене на крави и блеене на овце. Дебелият глас на кучето въвеждаше ред в нощта. Пострадалата изпита чувство на вина, че беше удължила с час и нещо трудовия ден на тези хора. Животните не можеха да чакат до сутринта.
След преживените болка и стрес алкохолът завъртя главата на младата жена и тя се отпусна в прегръдката на леглото и топлината на стаята. Глезенът вече не я болеше и напрежението от преживелиците започна да се отича от нея.  Несъзнателно Ани беше спуснала ръка между краката си и бавно плъзгаше пръсти по венериния си хълм. Не беше изпитвала оргазъм повече от година и сега трупаното напрежение търсеше изход. Успокоителната топлина, спокойните пасторални звуци и алкохолната пелена я накараха да притвори клепачи и да плъзне ръка в късите си панталонки, търсейки онова топче на насладата, което да я облекчи. Не знаеше, колко време е прекарала така, доставяйки си наслада, но изведнъж изпита странно усещане, че е наблюдавана. Отвори очи и видя младежа, застанал на вратата, изпиващ я с поглед. Сигурно беше свършил работа, защото се беше къпал и косата му още беше мокра. Тя срещна копнеещия му поглед и двамата застинаха са миг. После той бавно започна да се приближава до нея. „Не! Аз не съм такава“ – искаше да извика Ани, но гласът и се спря в гърлото, устата и съхнеше, а пулсът и биеше, като тектонично движение.  Младият мъж протегна треперещите си ръце и бавно вдигна анината блуза нагоре. Тя, като в транс вдигна ръце и му позволи да я съблече. Момчето смутено затърси как да махне сутиена и и тя се протегна да освободи закопчалките сама. Още докато големите длани лягаха на гърдите и, тя усети зърната си набъбнали до болка. Той неопитно и страстно галеше тялото и с треперещите си ръце. Тя се протегна и дръпна панталона му надолу. Гледката я остави без дъх. Мислеше, че членовете на актьорите от порнографските филми са някакъв ефект или плод на хирурга, но сега пред нея се освободи от дрехите един невероятен член. Стърчеше прав, като кол, с дебела, налята с кръв глава. Тя го хвана под главичката с лявата си ръка, а дясната сложи отдолу. Пръстите и едва се събраха около ствола. Младата жена бавно задвижи ръце и дълбокият стон на младежа я предупреди да насочи пениса му към гърдите си. Гъсти бели струи я заудряха и тя изпита смесени чувства на гняв и облекчение. Нямаше да направи нещо, което една почтена съпруга дори не би помислила, но червейчето на неудовлетворението ревеше срещу неопитността на младежа. Докато седеше с противоречиви чувства осъзна, че огромният орган в ръцете и не е загубил нищо от твърдостта и размерите си. Младежът се наведе и докато си поемаше дъх на едри глътки задърпа разкопчаните и панталонки. Тя усложливо повдигна дупе и му помогна да ги свали заедно с прашките и. Младежът легна отгоре и и нетърпеливо замушка, не можейки да намери целта в неопитността си. Ани протегна ръка, хвана огромния пенис и опря главата му. Сега си даде сметка, че под нея се беше образувала локва, наквасила чаршафа. Той натисна и на младата жена и се зави свят от сладката агония. Безкрайният член разбутваше вътрешностите и, проправяйки си неумолимо път. После се отдръпваше, оставяйки я празна и тръпнеща в очакване на още. Тежките му тестиси я удряха по дупето, като два нежни юмрука. Беше свила и разтворила леко крака, а ръцете и дращеха гърба му. Въздухът излизаше със свистене от дробовете и, докато вълните на удоволствието я заливаха отново и отново. През пелената на върохвоното блаженство усети, как членът на младежа се изду, движенията застинаха, после той се заби до корен в нея и започна да я пълни със семето си. Двамата лежаха няколко минути, с мъка поемайки си дъх.
Ани с изненада откри, че ерекцията на момчето е толкова твърда, колкото и в началото. Тя го бутна да легне по гръб и бавно го обкрачи. Намести кола на удоволствието и бавно започна да се отпуска отгоре му, с въртеливи движения. Седна върху му и се остави на усещането за пълнота. После започна бавно да върти дупето си, а младежът стенеше в екстаз, затворил очи.  Стори и се, че се набива на този чутовен меч цяла вечност, когато нещо я накара да се обърне. Възрастният мъж беше изпълнил рамката на вратата, дрехите му се свличаха в краката му. Ако Ани си мислеше, че членът на момчето е възхитителен, то пенисът на мъжа беше направо страшен. Не толкова дълъг, но чудовищно дебел. Главата му беше с големината на детско юмруче, издута от налятата кръв. Той се приближи и мълчаливо застана до леглото. Младата жена се протегна, като в транс и хвана ствола му. Пръстите и не можеха изобщо да се срещнат. Той присътпи още една крачка и го поднесе към устата и. Тя се опита да го налапа, но не успя. Вместо това изплези езиче и го заблиза, като коте. В стаята се чуваше само тежкото дишане на тримата, докато младата жена се поклащаше, набодена на младия пенис и плъзгаше език по гигантския орган, пред лицето и. Скоро усети вече познатото издуване в себе си и младежът забълва семето си в утробата и. Тя остана така още малко, докато мъжът не я хвана внимателно под мишниците и не я сложи на леглото на ръце и колене.  Опря главата на члена си в нея и натисна. Ани простена и завъртя дупе, но огромната главичка не можа да преодолее входа на влагалището и.  Мъжът натисна пак, но напразно и се отдръпна назад. Ани изстена и отчаяно затърси пениса му. Гърлото и се беше свило в една странна амалгама от страх и желание, как този орган ще влезе в нея. Отпусната напред и вирнала дупе чакаше мъжът пак да опита да проникне в нея. Вместо това усети ръката му да я гали между краката и да разнася по долните и устни нещо хладно и мазно. Огромната ръка на мъжа бавно втриваше мазнината и Ани се гърчеше от желание да го поеме в себе си. Средният му пръст се плъзна в нея и с бавно и сигурно движение заразтрива точката над входа и. Младата жена вече викаше от удоволствие. Тя се отпусна напред и легна на гърдите си. Грубата материя на одеялото затърка зърната и. Ани се протегна, обхвана дупето си с две ръце и с тихо скимтене подканящо го разтвори за мъжа. Той опря отново огромната главичка и натисна навътре. Този път, хлъзгайки се по мазнината и улеснен от услужливо разтварящите ръце, пенисът му потъна в нея. От гърлото и се откъсна вик на екстаз и болка. Напрежението между краката и беше чудовищно, болеше я, но в нея клокочеше едно перверзно желание да я разкъсат с този божествен орган. С всеки тласък мъжът завоюваше по още сантиметър от млдата жена, докато големите му топки не удариха клитора и. Тя лежеше напред, с отворена уста, без да може да си поеме дъх. Чувстваше се, като пеперуда прободена и закована в хербарий. Мъжът започна да я чука с дълбоки движения. Вадеше го, докато само гигантската глава не останеше вътре, после се отпускаше напред. По тялото на Ани избиха капчици пот, като хиляди бисерчета. От устата и се отронваха нечленоразделни стонове, а ръцете и отчаяно опъваха бузките на дупето и, в желание да се разтвори цялата за този член.
След, както и се стори, цяла вечност мъжът излезе от нея. Седна на леглото и я придърпа в скута си. Мушна ръце под дупето и, повдигна я и я намести на ствола си. Младата жена вдигна крака и ги качи на раменете му. Той я заспуска надолу и тя се отдаде на неповторимото усещане за пълнота. Усещаше го опрял в матката и, едновременно изпепеляващо болезнен и докарвайки я до екстаз. Огромният нашественик затрудняваше дишането и и накъсаните хрипове отлитаха в нощта. Той я остави да седне така и я прегърна с огромните си ръце, като спусна крачетата и надолу и тя ги уви около кръста му.  Ани беше отпуснала глава на рамото му, затворила очи и потънала в блаженство.  Той леко я галеше по гърба, полюлявайки я нежно. Накрая съзнанието на младата жена не издържа на напрежението от изминалите часове и тя бавно се унесе в горещ сън.
Когато утринните лъчи пощипнаха рамото и тя сънено измърка. Изплувайки от дълбините на съня разбра, че е заспала нанизана на чудовищния пенис. През нощта той се беше отпуснал малко и сега беше в полу-твърдо състояние. Когато тя се размърда усети втвърдяващата се плът в утробата си. Опря длани в раменете на спящия мъж и започна бавничко да се повдига и спуска. Едва сдържаше виковете си, хапеше устни, за да не събуди домакините си. Изведнъж усети как тестисите на мъжа се свиха под нея, после членът му се изду и започна да я пълни, сякаш с безкраен поток.