Translate

сряда, 9 октомври 2019 г.

Съдбовна фотосесия 2

 Внимание, историята съдържа брутални сцени на сексуално насилие!!!
Докато гледах как разебават жена ми, бях започнал, съвсем несъзнателно, да мастурбирам. Юмрукът ми помпаше коравия пенис все по-бързо и по-бързо, а гърлото ми се свиваше в сладко-горчива възбуда, от това да се отнасят с красивата ми жена, като с най-долна магистрална курва. В ръчното си занимание обаче не бях сам. Селянинът, който се изпразни пръв и сега ужким ме пазеше, също биеше чекия. След като и се изредиха реших, че са приключили, но сега той отново беше готов и нетърпеливо се намести между краката на замаяната Милена. Влезе в нея от раз, разширената от чудовищния хуй путка на жена ми го пусна, без дори опит за съпротива. Мъжът започна да я чука грубо, с резки, злобни тласъци, а тя само тихо стенеше, затворила очи. Милена още изживяваше следоргазмените си тръпки и дори не обърна внимание на новия си ебач. Това очевидно го ядоса и той отбеляза недоволно:
- Бай Иване, ти си я направил попски ръкав, бе! – мъжете се разсмяха просташки. – Не се бъзикам, нищо не се усеща, бахти кофата!
Той продължи да я клати още малко и един от другите го бутна по рамото.
- Бегай, дай да ти помогна! – ебачът излезе от чудовищно разширената путка на жена ми и вторият легна на одеялото.
Дръпнаха Милена отгоре му, тя го обкрачи послушно и си го намести, обаче като се опита да му седне, той я задържа за кръста.
- Давай сега! – подвикна на приятеля си, опрял хуй на входа на жена ми.
Другият се намести, хвана кура си и го притисна до тоя на приятеля си. Милена едва тогава разбра, какво искат да и направят, очите и се разшириха и тя се опита да стане, но мъжът отдолу я държеше за кръста, а един я хвана за раменете и я натисна надолу. Тя изстена силно, за малко двата члена се бореха безуспешно да влязат в нея, но с един силен напън проникнаха в разширеното и влагалище. Лицето на жена ми се беше зачервило и очите и щяха да изскочат от напрежение да поеме два кура едновременно в путката си. От преплетените потни тела се чуваше само запъхтяно дишане и стоновете на жена ми, те бяха ту дълбоки стенания, породени от напрежението на проправящите си с труд в нея пениси, ту високи пъшкания, които познавах добре, когато тя приближаваше кулминацията си. Опасявах се да не я разкъсат, но за щастие хеувете им не бяха от калибъра на бай Иван, пък и тя вече беше разширена. Мъжът, който я беше натиснал за раменете, за да я побие на двата чепа, сега и подаде кура си към лицето и. Милена не можеше да му духа, само го налапа и той започна да я ебе в устата. Оня отдолу обаче се развика, че ще го смачкат, позата очевидно беше много неудобна и трудоемка и мъжете с нежелание излязоха от жена ми. Тя остана да диша тежко, седнала на одеялото, а те недоволно мачкаха куровете си.
- Тая путката и вече за нищо не става! – обади се Митко. – Клопа ми вътре, като език в камбана, как да олабим?!
- Давай да я ебем в гъза! – предложението оживи мъжете и те дръпнаха Милена да стане.
- Не, не! Моля ви, не в дупето! – гласът и беше изпълнен с неподправен ужас. – Не там, никога не съм го правила, не-е-е, не-е-е, Ники-и-и, помощ!
Беше започнала да пищи и да се извива в ръцете им, докато я мъкнеха към колата, а аз щях да се пръсна от възбуда. Никой от тях не ми обръщаше внимание, обаче аз даже и не мислех да се опитвам да ги спра. Едно на ръка, че нямаше как да ги преборя и второ, бях в  делириум от мисълта да видя, как ще обезчестят жена ми отзад. Обичам я, но тогава бях обзет от злорадство, за дето до сега никога не ми беше давала в дупето. Проснаха я по корем на топлия капак на колата, опъвайки ръцете и, а чичо Митко застана зад нея. Огледа със задоволство стегнатия задник на Милена, хвана кура си и го натопи в разшляканото и влагалище. Изхрачи се сочно на ануса и и разтърка плюнката по тясната дупчица. Милена тихо хлипаше, в очакване на неизбежното, унизена, че щяха да и отнемат нещо, което беше пазила цял живот, дори от съпруга си. Със сумтене мъжът замачка бузите на дупето и, разтвори ги и започна да натиска хуя си в ануса и.
- Не се стягай, ма! – скара и се той. – Искаш после да ходиш да те шият ли?! Отпусни, отпусни...
Той пъхтеше, без да успее да преодолее съпротивата на девствената анална халка. Неочаквано вдигна мазолеста ръка и изплющя звучен шамар по голото дупе на жена. Тя се стресна, изписка и изглежда се несъзнателно се отпусна, защото хуят на мъжа хлътна в анала и.
- О! О-о-ох! – очите и се разшириха и лицето и застина някаква смес от изненада и болка.
После тя ми каза, че изобщо не я е заболяло, колкото е очаквала и нищо чудно, беше зялата омазана с естествен лубрикант, а мускулите и бяха изморени и отпуснати. Чичо Митко се захили и остана така, само вкарал половината си хуй в гъза и.
- И-и-и, верно ще излезе, че това дупе е честно! Ще ти е за спомен, моето момиче, кога сме те отворили отзад!
Той започна да я ебе в гъза бавно, наслаждаваше се да стиска и разтваря полукълбата на задника и и да гледа, как тясната анална халка се опъва по хуя му, стискайки го здраво, докато той се плъзга в червата и. Милена простенваше измъчено при всеки тласък навътре, но след няколко минути изглежда болката отмина и жена ми само тихо пъшкаше, докато хуят влизаше и излизаше от доскоро девствения и анус. Мъжът ускори движенията и започна да я ебе по-дълбоко, като се бръкна под нея грубите му пръсти хванаха клитора и. Милена потръпна и изстена, затворила очи. Той мачкаше малкото топче на удоволствието между палеца и показалеца си и скоро жена ми завика невъздържано, от оргазма халката на ануса и се отпусна и мъжът можа да влезе свободно до топките. После аналните и мускули го стегнаха и той я стисна и започна да се празни дълбоко в гъза и. Аз през това време бях полудял от възбуда, като видях, как жена ми свърши, докато я изнасилват анално и лъсках бясно. Чичо Митко изпухтя доволно още веднъж, плесна един шамар за последно по голия задник на жена ми и излезе от нея. Анусът и беше зачервен и колелцето му леко подпухнало, обаче гледката не се задържа за дълго, единият от другите веднага зае свободното място. По примера на предишния си то намокри в подгизналата путка и без да чака напъна халката на жена ми. Тя изпъшка, но вече беше отпусната и и влезе лесно. Тя се отпусна по лице на капака и затворила очи се отдаде на усещането. Коравият член се движеше в до скоро девствения и анус лесно и не ми убягна, че кожата и беше настръхнала, а отворените и устни блестяха от сластна лига. Явно изпитваше удоволствие, дори започна да посреща тласъците и разтвори по-широко крака. Това, което не знаеше, беше че бай Иван го беше надървил отново и боздуганът му се поклащаше заплашително, под косматото шкембе. Струваше ми се невероятно съществуването на подобен член, бутилката от минерална вода на Милена се търкаляше в тревата и хуят на мъжа беше със сигурност значително по-дебел, а и по-дълъг от нея! Той го лъскаше бавно, за да подържа възбудата, докато вторият ебач се изпразни в ануса на жена ми, направи го, вкарал само главичката и като излезе, от дупката на задника и протече сперма, леко оцветена в кафяво.
- Я, разтвори хубаво гъза! – подкани я бай Иван.
Пуснаха и ръцете и Милена, още затворила очи, се протегна, хвана коравите полукълба на задника си и ги опъна, предлагайки вече леко отпуснатия си анус, с капеща от него сперма. Към този момент вече всяка съпротива я беше напуснала и беше готова да прави всичко, което и кажат. Тя не виждаше, какво идва към ануса и, но аз се изплаших не на шега. Тоя звяр можеше да осакати жена ми! В проблясък на съзнание бръкнах в чантата и и извадих бутилка плажно масло, което тя беше приготвила за слънчеви бани. Подадох го на бай Иван и той одобрително изръмжа благодарност. Отвори го и изстиска всичко по величествения си хуй и ануса на жена ми, в който опря грамадната лилава глава. Халката и се скри под нея и стомахът ми се сви от възбуда, като си представих, как това ще и влезе отзад. Той го намести и натисна, напъваше я полека, а тя опъваше до скъсване бузите на дупето си. Не влизаше така и той се отпусна отгоре и, курът му насили ануса и и си проправи път навътре, опъвайки дебелото и черво около себе си. Милена запищя пронизително, опита се да го избута, но тежкото мъжко тяло я смазваше под тежестта си, тя стисна ръце в юмруци и безсилно заудря по капака на колата, викайки от болка.
- Като коза врещиш! Хъ! На... ти, на! – пъхтеше мъжът, докато с видимо усилие набутваше сантиметър по сантиметър дебелия си хуй в тесния и анус. – Ох! Оха-а, да видим... после... ще сереш, като самосвал, ха-ха-ха!
Това изглежда го развесели и се надигна, за да забие един шамар по тръпнещия и задник. Гледката беше невероятна! Аналният и пръстен се беше опънал до скъсване, станал тънък контур около разпъналия го ствол. Бай Иван се дръпна и излезе от дупето на жена ми, със звук, като на отпушване на бутилка вино. Дупката на задника и остана отворена за момент, после започна да се свива. Той не и даде такава възможност и я наниза отново, изтръгвайки нов вик от гърлото на жена ми. Повтори процедурата няколко пъти и това изглежда даде резултат и анусът се отпусна, защото Милена спря да вика, само измучаваше при проникването. После ми каза, че е боляло зверски, но в един момент болката е намаляла малко и въпреки нея, чувството за изпълване било много приятно. Грамадният кур я чукаше в гъза и всички зрители лъскахме, дори двамата, които вече се бяха изпразнили. Бай Иван я еба много дълго, може би към половин час и към края тя просто се беше отпуснала на капака на колата и дори си разтваряше дупето, за да облекчи чудовищното чувство на разпъване в ануса си. Мъжът зарева, като мечка и се освободи в нея, пълнеше я, като пожарникарски кран! Като излезе накрая, анусът и зееше, като шахта, халката се сви безпомощно няколко пъти, после пръдна и със мокър звук дупето и изхвърли порция сперма, оставайки да „мига“ отворено. Това беше посрещнато със смях и подигравки.
- Ха-ха, бай Иване, праща ти целувка!
- Не, бе! Преяде, сега плюе!
- Тая вече ще трябва да носи памперси!
Аз избутах мъжете от пътя си и пламнал от вълнение за първи, но не и за последен път, обладах жена си анално. Проникнах в нея, докато тя лежеше безпомощно, пръстенът на задника и  отворен. Едновременно чувствах и не, че съм в нея. От една страна беше толкова разширена, че опирах само отчасти в стените на ректума и, от друга усещах топлината, с която тялото и ме обгръщаше. Членът ми потъна в нещо лигаво, спермата на другите, помислих си и това ме докара до най-силния оргазъм в живота ми. Празних се в нея на мощни тласъци, събирани по време на цялото изнасилване, тестисите ми изхвърляха още и още, повече от минута. Като добавих и собствената си сперма в гъза и, го освободих за следващия.
- Тая вече и в гъза не се усеща, бате! – не беше ясно, дали го каза с възхищение или с недоволство.
Наведе се и взе бутилката от минерална вода.
- Чакай, да уплътня! – без да се бави заби шишето в путката и, тялото на Милена само подскочи при проникването. – Охо, така е по-тясно!
Изредихме и се всички в ануса, с бутилката в путката наистина беше тясно. По зачервения и задник се сипеха шамари, мъжете започнаха брутално да я дърпат за косата, да я щипят жестоко за циците, чукаха я в гъза, като и го набиваха до край и излизаха изцяло, мъжкото семе се стичаше от дупката на ануса, надолу по бедрата и. Не знам, дали нямаше да свърши лошо, ако Милена не се беше изпуснала. При едно рязко изкарване, тя пръдна и освен сперма, от дупето и потече и друго. Това едновременно отрезви мъжете и ги погнуси и с няколко последни шамара и обиди, ни оставиха. Жена ми хълцаше от болка и унижение, аз я прегърнах и зашепнах успокояващо, а после я заведох и измих в реката. Цялата беше натъртена и ожулена, имаше синини по циците от щипането, влагалището и беше претрито, а анусът и леко кървеше, изранен от зверското чукане. Взех мокри кърпички и я изчистих с тях, а тя охкаше тихо, защото я щипеше. Признавам си, докато я бършех се възбудих отново от гледката на ануса и. Стоеше подпухнал, надута халка, зееща колкото монета от един лев. Завих Милена с одеялото, натоварих я в колата и потеглихме към къщи, без да довършим фотосесията.

Как тази случка променя динамиката на брака на Николай и Милена, може да ви разкаже kote33. Те откриват, че това всъщност им харесва и го превръщат в част от сексуалните си практики.

Край
Дядо Торбалан

8 коментара:

 1. Определено възбуждаща поредица.
  Скрита фантазия на доста жени и мъже предполагам, поне на моят е :)
  Когато гледах за първи път проникване с два члена вагинално , толкова се бях възбудила- видя ми се много странно и различно :).

  Лейди

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Благодаря :)
   Тя тази фантазия вече не е и толкова скрита, напоследък се говори по-открито за тези неща и мъжете осъзнаваме, че да се възбудиш, когато жена ти изпитва сексуално удоволствие, не е "педерастко" или признак на липса на мъжественост. Напротив, съвсем нормално е от поведенческа гледна точка, ако щеш - състезателна.
   Проникването с два члена в едно отверстие е повече акробатика, отколкото реално удоволствие. Ние сме го правили с две дилда и си е зор, а в spodeli един транс обясняваше, колко е трудно с два живи пениса. Докато единият ти го вкара, на другия му падне, изобщо тръпката е повече във фантазията :)

   Изтриване
 2. Същинска енциклопедия си :)
  Коментарите ти са много интересни, явно е че умееш да предразполагаш хората да споделят. Мисля че трябва да събереш всичко(и истинските, и измислените разкази) в книга.

  Лейди

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. А, книга, аз съм за свободната любов, къде ти ще продавам книга :).
   Това за енциклопедията е вярно, жена ми също ме намира за досаден, като изпадна в подробности, особено на тема история :))

   Изтриване
 3. Това сега реална история ли е ?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Разказвам преживяното от Николай и Милена, те ме увериха, че е реална, но не съм им светил :). Профилът им във форума на bgamateur e kote33, можеш да ги попиташ сам.

   Изтриване
 4. Не знам реална ли е тази случка или не, но пък наистина е възбуждаща.

  ОтговорИзтриване