Translate

понеделник, 26 ноември 2018 г.

Златната верига 3

Дишайки на пресекулки, Марго за първи път огледа черния мъж. Невероятно нежната му кожа блестеше матово в трепкащата светлина на свещите. Жената направо ахна, когато погледът и се спря на члена между краката му. Тя дори не предполагаше, че подобен размер съществува наистина. С Иван понякога гледаха заедно порнографски филми, в които негри с огромни пениси, чукаха бели момичета, но съпругът и винаги обясняваше, че всичко е ракурс и оптическа илюзия. На половин метър от нея обаче се поклащаше един съвсем истински, подут от желание черен колос. Маргарита протегна плахо ръка, искаше да го докосне, повече от любопитство, за да се увери, че това нещо е реално. Тя прокара пръсти по ствола му и органът трепна под ласката и. Негърът изпъшка доволно и Марго стана по-смела. Сложи длан на големите тестиси и леко ги замачка, хващайки ту единия, ту другия. С другата ръка се опита да обхване ствола му, но пръстите и не можаха да се съберат около него, със сигурност беше по-дебел от китката и, нищо чудно, че не успя да влезе в дупето и! Джанкарло взе от масичката тумбесто шишенце и капна от него няколко капки в ръцете на Маргарита. Течността беше гъста, много мазна и въздухът се насити с тежък мускусен аромат, само като вдъхна от него, тя усети нова вълна от влага да потича между краката и. Негърът пуфтеше одобрително, докато ръцете и си играеха с члена и топките му. Тя плъзгаше омазнените си длани по дебелия ствол, правейки го да лъщи, после хващаше тестисите му, по един във всяка длан и ги месеше нежно, опъвайки ги един след друг. Другият мъж наклони шишенцето и капна една голяма капка на врата на Маргарита, така че гъстата течност мазно се спусна по продължението на гръбнака и. Жената изохка от удоволствие и изви гръб в изкусителна дъга. Дланите на италианеца разнесоха маслото от раменете до кръста и със силни, бавни движения. Той капна още в ръцете си и прегърна жената откъм гърба, галейки гърдите и корема и. Дланите му се хлъзгаха по кожата и, карайки я сякаш да пламти. Маргарита имаше чувството, че са я запалили и цялата и кожа гори в сластна клада на похотта. Главата и пак започна да се замайва, с всяко вдишване на тежкия аромат. Тя започна да стиска масивния орган в ръцете си по-грубо, от което той затрепери и стана още по-корав. Запленена от играта, Марго наложи масивния член на ръката си, обрязаната морава главичка, с размер на кокоше яйце, легна на сгъвката на лакътя и, а китката и опря в основата му. Тя се изкиска възхитено, сякаш тази дебела, твърда плът беше някакво създание, случайно прикачено към доволно излегналия се негър. Джанкарло масажира гърдите и, втривайки в тях още масло, което ги превърна в два пожара и зърната им се надуха до пръсване, придобивайки размерите на малки маслини. Маргарита гънеше снага, скимтейки от желание, кожата и гореше, а тялото и крещеше от желание да бъде проникнато. Мъжът взе още масло и дланите му замачкаха сочните полукълба на дупето и, карайки я да вирне задник подканящо. Ръцете му се плъзнаха по срамните и устни, превръщайки тази най-нежна плът в огнено поле, от шишенцето се изцеди още една голяма капка. Тя падна на кръста на жената и се разля надолу, влизайки в цепката на дупето и. Маргарита се загърчи в желание, впила за опора пръсти в черния член. Джанкарло разтвори бузите на задника и и с два пръста проникна в беззащитния анус. Влизането не беше болезнено, напротив, упойващия ефект на маслото беше отпуснал мускулите на жената. Тя изстена от удоволствие и тялото и замря, оставяйки се на усещането. Само след няколко мига обаче, нежната и плът пламна в непоносим адски пламък. От очите и бликнаха сълзи от шока и Маргарита завика, дълбоки гърлени викове на агонизираща жена раздраха нощта. Африка познаваше този рев, така лъвицата викаше своя повелител, да му се отдаде напълно. Двамата мъже хванаха жената и я извъртяха с гръб към негъра. Тя се остави в ръцете им, неспособна да отклони сетивата си от пожара в нея. Негърът я хвана за дупето с огромните си длани и едновременно я повдигна и разтвори настрани. Джанкарло я прихвана под коленете и двамата я наместиха на щръкналия под нея черен кол. Като в мъгла Маргарита усещаше копринено нежната обрязано глава на пениса да се търка между бедрата и, а после се намести на входа на дупето. Прилоша и от мисълта за това, което щяха да и направят, в горящото и съзнание се оформи картината, как този неестествено голям пенис я разцепва и раздира плътта и, проправяйки си път навътре. Марго безпомощно зарита с крака, в обречен опит да се освободи. Двамата мъже бавно я отпуснаха надолу и аналният пръстен на младата жена започна да се разширява под чудовищния натиска. Изгарящото усещане от маслото притъпяваше болката, а опиатите в него караха мускулите и да се отпуснат максимално. Анусът и се разшири още и гладко се плъзна по главата на члена, сключвайки се любовно под нея.
- Ъ-ъ-ъгх. А. Акх. – Маргарита напълно се беше отпуснала, оставяйки се на милостта на двамата мъже. Само от гърлото и се откъсваха накъсани хрипове, когато успяваше да си поеме въздух от нечовешкото напрежение. – Ъ-у-о-О-У-у-у-у.
Очите и щяха да изхвръкнат, когато я оставиха да се хлъзне и наниже още по-надолу. Не знаеше, колко от негъра е успяла да поеме, но имаше чувството, че е опрял в гърлото и. Задвижиха я внимателно и опънатата до скъсване анална халка започна да се плъзга мазно нагоре-надолу по черния пенис. Движението вътре в нея я караше да тръпне, имаше чувството, че я докосва навсякъде, но същевременно и донесе облекчение, разтривайки горящата нежна плът отвътре. Стенанията на жената се промениха с една нова нотка на облекчение. Известно време я чукаха така, докато анусът и се отпусна достатъчно и вече не я стрелкаше с режеща болка. Повдигнаха я нагоре, така чу остана нанизана само на главата на черния колос и Джанкарло приклекна и опря своя пенис на входа на влагалището и. Останаха така за миг, тя го гледаше с размътен поглед, отворила устни в безгласен стон, а той се наслаждаваше, с жестока усмивка, на безсилната красива жена, превърната в безволева играчка на мъжката похот. Спуснаха я надолу, неумолимо  нанизвайки я на пенисите си. Двата члена се притискаха болезнено вътре в нея, разделени от тънката преграда между ануса и влагалището. На Маргарита и причерня и когато към изгарящото усещане от маслото се прибави и непоносимото чувство за крайно изпълване, тя се замята в агония. Мазното от смазката дупе се изплъзна от ръцете на негъра и Маргарита изгубила опора се хлъзна по набития в ануса и кол, поемайки го все по-навътре, същевременно в подутата и от желание вагина членът на Джанкарло влезе до топките. Жената усети как масивният член в дупето и преминава някаква нова преграда, при което напрежението се отече и в нея остана само чувството за изпълване. Негърът беше съумял да я подхване отново и сега тя пак седеше на дланите му. Тя пое дълбоко въздух няколко пъти.
- Спусни ме надолу. – хрипливо нареди Маргарита. Двамата мъже застинаха, не вярвайки на ушите си. – Спуснете ме. Леко. Да. Бавно! Бавно-о-о, о-о-ох. О-о-о.
Тя протегна ръка и бутна дланите на негъра и когато той ги отдръпна, жената седна набучена до край на чепа му. Тя се отпусна назад, подпирайки се с длани и погледна Джанкарло в очите.
- Хайде. Какво чакаш? Чукай ме! – в погледа и гореше предизвикателство.
Италианецът изръмжа, стисна я под коленете и се задвижи в подгизналата от влага женственост. Чукаше я с дълбоки, мощни движения, от които големите и гърди се мятаха пред лицето му. От плътното притискане на двата пениса, усещанията на деликатната женска вътрешност се бяха умножили по десет и нито едно кътче не оставаше недокоснато. Мъжът я ебеше злобно, сякаш се мъчеше да промуши, но ядът му само растеше, като гледаше реакциите на тялото и. Тя беше затворила очи, отметнала назад глава и всеки тласък изкарваше жадно изпъшкване. Негърът провря ръце под мишниците и големите му длани обхванаха лъщящите от мазнина гърди. Хвана набъбналите и зърна между палците и показалците си и ги замачка и задърпа нагоре. Това претовари сетивата на Маргарита и тя зарева с цяло гърло, когато тялото и се затресе в неудържим оргазъм. Мускулите на влагалището и ануса и се загърчиха в конвулсии, отмъстително мачкайки пронизалите я мъжки членове. Гърлените викове на мъжете се присъединиха към нейните и трите тела колабираха в потръпваща купчина. Лежаха един върху друг и единствено гениталиите им водеха финалната сцена. Двата пениса в жената спазматично изхвърляха семето си дълбоко в нея, всеки път, когато оргазмът и затихваше, те трепваха и се втвърдяваха отново, понасяйки я пак към върха.
Когато телата им се изтощиха до крайност, Маргарита с усилие се надигна, разплитайки се от кълбото от ръце и крака. Пенисът от вагината и изпадна с мокро мляскане, но докато се изнизваше от нанизания в задника си хуй, имаше чувството, че изсмукват вътрешностите и. Накрая той се изхлузи от нея със звук, като от отваряне на бутилка вино. Хладният въздух галеше подутите и срамни устни, а аналната и халка зееше така широко разтворена, че Маргарита имаше чувството, че усеща лекия нощен бриз чак дълбоко в задника си. Опита да стегне ануса си, но само успя да го свие донякъде и после мускулите и я предадоха, оставяйки я с вулгарно зейнали отвори. Тя пропълзя до края на леглото и стъпи с треперещи крака на хладния мрамор. Навлече роклята си, взе в една ръка сандалите, в другата бикините си и без да се обърне излезе от балдахина. Крачеше бавно, всяка стъпка и причиняваше болка в претърканите нежни органи, от влагалището и от ануса и протече сперма надолу по бедрата и. Косата и беше в безпорядък, олюляваше се, омазана в похот, носеше бельото си в ръка, но изглеждаше толкова женствена, сякаш самата богиня-майка вървеше през лабиринта от цветя тази нощ. Намери стаята и единствената и мисъл беше да влезе в банята. Остави водата на душа да шиба кожата и, докато се зачерви и отми и последната следа от оргията. Когато се миеше между краката, видя по ръката си кръв. Аналната и халка беше леко разкъсана и кървеше слабо. Марго намери превръзка, сложи я и останала без сили се строполи на леглото до дълбоко спящия Иван.
Иван се събуди чак към единадесет сутринта. Сънува чуден сън, в който красивата му съпруга се беше превърнала в развратна курва и правеше неща, от които и опитните порно актриси биха се изчервили. От съня го извадиха топлите устни на жена му, които се движеха с най-нежна любовна страст по пениса му. Маргарита не го беше будила с минет от студентските им години, при това не просто му духаше, а по-скоро устните и се любеха с члена му. Чувствено осмукваха главичката, езикът и се завираше в малкия отвор, после го поглъщаше, докъдето може. Иван се наслаждаваше на това невероятно изпълнение, но накрая съвестта му го надви и той реши, че не може да остави жена си на сухо. Протегна ръка към скута и, но тя нежно го отблъсна.
- Недей, не може сега. Тая нощ ми дойде. – промърмори тя едва чуто и продължи минета.
Чувстваше едновременно вина и забравен прилив на любов и нежност. Искаше мъжът и да е щастлив, искаше да му даде наслада, равна на изпитаната от нея вчера. Плъзна го в устата си и той опря в гърлото и. Задвижи глава и отдръпвайки сее и натисна пак. Всеки път притискаше върха му в гърлото си, насилвайки го навътре. От очите и текнаха сълзи и гърлото и се сгърчи. Тя натисна отново. И пак. Главичката на пениса му проникна през хватката на гърлото и и двамата застинаха така. Тя го извади и шумно си пое дъх. Погледна мъжа си в очите и без да изпуска погледа му, отвори уста и отново пое члена му. Остави го да я чука в гърлото и да се изпразни в устата и, а накрая демонстративно преглътна спермата му. Иван не можеше да повярва на очите си! Дори не беше мечтал за дълбоко гърло, а гълтането отдавна беше останало в миналото. Мъжът и я грабна и притисна в обятията си, а Марго притисна буза в гърдите му, слушайки учестените удари на сърцето.
- Румсървиз? – попита Иван.
- Мхмм. – беше единственото, което тя можа да отговори.
Следва

Дядо Торбалан

2 коментара:

 1. След като прочетох тази част, мъжа ми бе почти изнасилен... Така че е твърде малко да кажа, че ми харесва. Като приказка на Шехерезада ги нижеш сюжетите и чакам с голямо нетърпение следващите!

  Лейди

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Е, как да не завиди човек на мъжа ти?! Блазя му :).
   Следващата част ще опитам за напиша за уикенда, а ако е рекъл господ и за петък, все пак да дадем време на Марго да се съвземе, защото тепърва и предстоят сериозни изпитания, както телесно, така и духовно.

   Изтриване